Универзитет “Унион” - Правни факултет

 
 Универзитет “Унион” - Правни факултет
  • Телефони: 011/2095-501
  • Факс: 011/3196-379
  • Адреса: Гоце Делчева 36, Нови Београд
  • Web:http://www.pravnifakultet.rs

Универзитет “Унион” – Правни факултет

Факултет је основан 2001. године, под називом Факултет за пословно право, а почео са радом 2002. године. Регистрован је решењем Министарства просвете и спорта Републике Србије број 612-00-298/2001-04 од 1. новембра 2001.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, издала је 4.12.2008. године УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ бр. 612-00-668/2008-04, а 18.5.2009. године Правни факултет Универзитета Унион у Београду, добио је од Министарства просвете Републике Србије ДОЗВОЛУ ЗА РАД под бројем: 612-00-431/2009-12.

Факултет остварује концепцију правних студија коју је 1998. године уобличило неколико професора одстрањених тада у политичкој чистки са државног правног факултета у Београду. Почетни назив „Факултет за пословно право“ потиче од једне од особина: посебне пажње посвећене студијама пословног права, са више дисциплина тог усмерења и са већим фондом часова тих дисциплина него што је уобичајено на правним факултетима.

Након четири године, Факултет је 2005. године променио назив у Правни факултет и приступио Универзитету Унион у Београду.