Универзитет Сингидунум – Факултет за информатику и рачунарство

 
Универзитет Сингидунум – Факултет за информатику и рачунарство
  • Телефони: 0113121-349; 011/3121- 563
  • Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 44, Нови Београд
  • Web:http://www.dir.singidunum.ac.rs

Универзитет Сингидунум – Факултет за информатику и рачунарство

На Универзитету Сингидунум се већ девету годину успешно образују стручњаци за обављање програмерских и пројектантских послова из области информатике и рачунарства. Дозвола за рад број 612-00-2065/2008-08 према новом Закону о високом образовању за студијске програме Информатика и рачунарство у оквиру интегрисаног Универзитета Сингидунум добијена је 25.12.2008. године од стране Министарства просвете Владе Републике Србије. Дозволу за рад на студијским програмима Пројектовање и програмирање и Рачунарска графика и дизајн добијене су на основу решења бр. 612-02-655/2003-04 издатог 09.05.2003. године од стране Министарства просвете и спорта Републике Србије.

        
 

Студијски програм је конципиран по узору на водеће европске факултете и универзитете за област информатике и рачунарства при чему су коришћена и досадашња искуства у нашој земљи. Предавања, вежбе и стручна пракса су осмишљени тако да омогућавају формирање високообразованих кадрова који могу да буду компетентни и конкурентни у савременом пословном окружењу. Програми су усклађени са принципима Болоњске декларације увођењем европског система преношења бодова ЕЦТС (Еуропеан Цредит Трансфер Сyстем), савременог начина организовања наставе и система евалуације рада предавача. Користећи искуства најпознатијих универзитетских инсититуција у земљи и иностранству сви предмети, осим страних језика, организовани су као једносеместрални.

У оквиру Факултета за Информатику и рачунарство реализују се основне академске студије у трајању од четири године (240 ЕЦТС).

У току студија, а посебно на стручним предметима, вреднује се самосталан рад, подстиче се учешће у конкретним стручним и развојним пројектима и потенцирају се и развијају способности за решавање проблема. Реализација програма појединих предмета подржана је софтверским пакетима кроз сарадњу са реномираним светским компанијама: Мицрософт, ИБМ, Орацле, Цисцо. Оваквим приступом, поред теоријских и практичних знања, добија се неопходан осећај личне сигурности и испуњености који је неопходан за успешно интегрисање у професионално окружење.

Студентима је на располагању квалитетан простор који је опремљен потребном техничком, аудио-видео и Интернет комуникацијом за комплетну реализацију наставног процеса. Вежбе се реализују у рачунарским салама које су опремљене са 130 модерних ПЦ рачунара јаких конфигурација.

Elektronska učionica 117     Elektrosnka učionica 118

Библиотека Универзитета Сингидунум има електронски каталог књига који се формира у истом програму као и каталог Народне библиотеке Србије и налази се на Интернет презентацији Универзитета Сингидунум. Библиотека је регистрована и у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“.
На Универзитету Сингидунум се осим основних академских четворогодишњих студија организују и последипломске мастер студије и докторке студије.

Знање је поново на цени, придружите се најбољима!