Алфа ревизија
  • Телефони: 011 655 7043, 011 305 6052
  • Адреса: Милутина Миланковића 136а, Нови Београд
  • Web:http://www.alfarevizija.rs
Предузеће за ревизију "Алфа-Ревизија" д.о.о. Београд су основала три овлашћена ревизора, који су чланови Коморе овлашћених ревизора Републике Србије.
"Алфа-Ревизија" д.о.о. Београд, у складу са српским законима, поседује све потребне дозволе за обављање послова ревизије и послова сродних ревизији.
Сагласно претходним искуствима наших оснивача, као и наших осталих запослених, у могућности смо да нашим клијентима пружамо услуге свих облика ревизије, услуге процене вредности капитала, рачуноводствене ге, услуге пореског и финансијског саветовања и друге сродне услуге.