Истреблјивач
  • Телефони: 062 872 4445, 066 962 0896, 011 630 3469
  • Адреса: Студентска, Нови Београд
  • Web:http://www.istrebljivac.com
Основна делатност фирме Истребљивач је спровођење мера санитарне заштите, односно мера ДДД-а (дезинфекције, дезинсекције и дератизације) које представљају најзначајније опште мере за спречавање и сузбијање заразних болести. Разлог нашег постојања је великој потреби за побољшање здравља људи и квалитета живота. Штетни микроорганизми, инсекти и глодари су претња нашем здрављу и здрављу нашег окружења.
Пружамо комплетне стручне услуге санитарне заштите, као и саветодавне и остале сродне услуге везане за санитарну заштиту, у складу са ХАЦЦП стандардима.
Користимо најквалитетније увозне еколошке препарате нешкодљиве за људе и кућне љубимце.

Успешно обављамо послове санитарне заштите у великом броју објеката различитих намена, као што су: приватни станови, стамбене зграде, угоститељски објекти свих категорија, хотели, пословни и индустријски објекти свих намена, школе, здравствени објекти, објекти и средства јавног превоза, јавне површине и објекти за смештај и држање животиња.
Након прегледа Вашег објекта или пословног простора предложити ћемо Вам оптималан и економичан вид одржавања или санације.
Наше вишегодишње искуство и велики број задовољних клијената, најбоља су гаранција да ћемо решити сваки ваш проблем из области еколошко-санитарне заштите на оптималан начин.