“Мегатренд” Универзитет

 
“Мегатренд” Универзитет
  • Телефони: 011/2145-464; 011/2203-029; 011/2203-024; 011/2145-464
  • Адреса: Гоце Делчева 9а Булевар уметности 29, Нови Београд
  • Web:http://www.megatrend-edu.net

“Мегатренд” Универзитет

International Expert Consortium Limited, Лондон, је консултантско-образовна кућа, основана 1980. године, која је представљала основу за развој образовне групе „Мегатренд” у Србији. Прва институција у овом систему била је Пословна школа „Мегатренд” у Београду, основана 1989. године. Ова школа убрзо је постала оснивач свих других институција у окриљу ове академске заједнице. Касније оснивани факултети и школе били су окренути пре свега примењеној економији и менаџменту, а потом су освајана и друга научна поља и уметничке области. Мегатренд универзитет већ 24 године поставља највише стандарде образовања у региону, док су у средишту свих прегнућа – студенти.

Мегатренд универзитет данас чине 11 факултета, 2 високе школе, Мегатренд виртуелни универзитет, Институт за нове технологије и ТВ Метрополис. Полазницима се пружа образовање на 8 кампуса у 6 градова Србије (Београд, Зајечар, Бачка Топола, Пожаревац, Ваљево, Вршац). Након 24 године континуираног рада у области високог образовања, наш универзитет броји десетине хиљада  активних и свршених студената, на свим нивоима академских и научних звања.

На факултетима Мегатренд универзитета организоване су струковне и академске, као и специјалистичке, мастер и докторске студије из више академских и научних дисциплина (бизнис, међународна економија, менаџмент, уметност и дизајн, култура и медији, биофарминг, државна управа и администрација, компјутерске науке).

Мегатренд универзитет вођен је визијом савременог, најквалитетнијег и најсврсходнијег образовања. Из те мотивације настао је први пројекат постдипломских студија из области менаџмента у Централној и Југоисточној Европи, који је реализован 1991. године у сарадњи Пословне школе „Мегатренд” и Техничког факултета у Бору, а финансиран је из ТЕМПУС фонда Европске уније, намењеног за развој пословне едукације.

У јесен 1999, Мегатренд универзитет постао је пуноправни члан глобалне универзитетске мреже NEWS (North-East-West-South), чији су чланови универзитети из целог света. Такође, све институције Мегатренд универзитета су чланице EAMSA (Euro-Asia Management Studies Association), једине светске асоцијације за студије менаџмента.

Јануара 2003, Мегатренд универзитет примљен је у Заједницу универзитета Србије.

Студенти на Мегатренд универзитету имају прилику да уче од светски признатих предавача, користећи најсавременију литературу. Они на нашем универзитету стичу знања потребна за започињање успешне каријере у областима бизниса, економије, менаџмента, државне управе, културе и медија, уметности и дизајна, компјутерских наука, биофарминга. Многи од оних који су прошли кроз наш образовни систем данас су признати стручњаци у наведеним областима, и сами представљају најбољу гаранцију квалитета Мегатренд универзитета. Показало се да знања стечена на Мегатренд универзитету представљају трајан и чврст темељ за неопходно перманентно образовање експерата данашњице, а квалитет образовања дипломцима овог универзитета обезбеђује одличну проходност при наставку студија на престижним светским институцијама, од Америке до Јапана и од Скандинавије до Јужноафричке републике.

Мегатренд универзитет је добитник многих високих домаћих и међународних признања, међу којима је и награда додељена од стране Америчког удружења за квалитет (American Quality Association – AQA), као и Европска награда за квалитет (European Quality Award) – обе уручене 2008. године. Такође, Мегатренд универзитет је награђен и престижном Вуковом наградом за трајни допринос науци, образовању и култури Србије, у марту 2010. године.


 Међународни научни комитет EDUNIVERSAL, у оквиру званичног система селекције, прогласио је Високу пословну школу у Зајечару Мегатренд универзитета за једну од 500 најбољих пословних школа у свету, новембра 2009. године. EDUNIVERSAL је, иначе, организација, која даје глобалне акредитације високошколским институцијама у свету.


Мегатренд универзитет је развио плодну научну и пословну сарадњу са више угледних академских институција широм света, чиме се унапређује општи образовни потенцијал и остварују могућности студирања на одабраним иностраним факултетима у оквиру перспективних програма. Уговори о сарадњи потписани су са академским институцијама Италије, Словеније, Мексика, Румуније, Мађарске, Шпаније, Бугарске, Црне Горе, Француске, Чилеа, Аргентине, Кине, Русије и Венецуеле. Резултат успешне међународне сарадње огледа се и у броју и квалитету страних гостујућих професора који учествују у реализацији наставе на нашем универзитету.

Мегатренд се и даље развија у складу са новим технологијама, информационим системима и савременим методама за стицање знања. Своје програме Мегатренд универзитет стално прилагођава новим токовима и на тај начин развија наставу кроз коју се студенти оптимално припремају за будуће пословне и животне подухвате.

Добро дошли у свет правог образовања!