Kolber Invest
KOLBER INVEST d.o.o. je:

- preduzeće osnovano 1992. godine,
- registrovano za delatnost pružanja knjigovodstvenih usluga i konsalting,
- ispunjava sve uslove za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje računovodstvenih izveštaja za druga pravna lica na osnovu člana 6. Zakona o računovodstvu,
- poslove obavljaju stručna lica u zvanju stručnog računovođe i računovođe sa visokom i srednjim stepenom stručne spreme,
- poslovni procesi rada pokriveni informacionom tehnologijom (mreža računara i štampača),
- poslovni softver koji obuhvata kompletno finansijsko poslovanje i obezbeđuje funkcionisanje sistema internih računovodstvenih kontrola i u saglasnosti je sa odgovarajućim računovodstvenim standardima i Zakonom o računovodstvu,
- mogućnost korespodencije na engleskom jeziku, kao i formiranje knjigovodstvenih izveštaja (Bilans uspeha, Blans stanja i dr.).

NAŠE GARANCIJE SU:

- stručni i ovlašćeni tim,
- profesionalnost,
- dugogodišnje iskustvo,
- kompjuterska obrada podataka i dokumentacije,
- dnevna ažurnost
- praćenje i konsultacija u vezi zakonskih izmena,
- internet komunikacija.