Alibris
  • Telefoni: 011 718 0802
  • Faks: 061 820 0152
  • Adresa: Jurija Gagarina 227/219, Novi Beograd
  • Web:http://www.alibris.rs
Alibris doo je privredno društvo koje se bavi pružanjem knjigovodstvenih usluga preduzetnicima i pravnim licima u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i važećim podzakonskim aktima, kao i svim drugim poslovima koji se uobičajeno poveravaju knjigovođi – evidencija blagajničkog poslovanja, prijava i odjava radnika, obračun plata i naknada zarada zaposlenih, obračun poreza i predaja poreskih prijava i drugo.
Knjiženje poslovnih promena obavljamo na savremenom računovodstvenom softveru koji je usklađen sa zakonskim propisima. Kompjuterska obrada podataka omogućava nam brzo evidentiranje Vaših poslovnih promena uz minimizaciju mogućih grešaka. Takođe, na Vaš zahtev, u kratkom roku možemo da izradimo veliki broj različitih izveštaja potrebnih za donošenje strateških i taktičkih poslovnih odluka.
Naši računari snabdeveni su programima za zaštitu podataka, te čine sigurno okruženje za Vašu dokumentaciju.
Posebnu pažnju posvetili smo edukaciji kadra za vođenje poslovnih knjiga i obračun poreskih obaveza za građevinske firme, s obzirom na sve specifičnosti ove privredne grane i kompleksnost propisa koji je uređuju.
Obavljamo usluge knjigovodstva sa izradom završnog računa za skupštine zgrada, uz asistenciju prilikom registracije istih kao pravnih lica. Za kućne savete koji ostvaruju prihode od prodaje proizvoda i usluga na tržištu (na primer izdaju zajedničke prostorije u zakup fizičkim i pravnim licima) vršimo izradu poreskog bilansa na obrascu PB-1 i predaju poreske prijave Upravi prihoda.
Stalno praćenje izmena propisa i savetovanje klijenata iz domena finansijsko-materijalnog poslovanja i poreske politike je naša obaveza.
Knjigovodstvena agencija Alibris nalazi se u TC Enjub u bloku 45, na adresi Jurija Gagarina 227/219, 11070 Novi Beograd.
Osnovni podaci: PIB 107737605, MB 20862122; Nismo u sistemu PDV-a.