Dragon
  • Telefoni: 011 217 6190, 063 228 529, 063 234 911
  • Faks: 011 217 6191
  • Adresa: Bulevar Milutina Milankovića 46, Novi Beograd
  • Web:http://www.dragon.co.rs
Preduzeće DRAGON CO. d.o.o. se pored prużanja usluga u oblasti agrotehničke zaštite, bavi i poslovima suzbijanja korova na poljoprivrednom i nepoljoprivrednom zemljištu hemijskim putem (herbicidima), te poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije stambenog, poslovnog, magacinskog prostora i različitih roba. U sklopu usluga dezinsekcije radimo i hemijsku zaštitu kako otvorenog tako i zatvorenog prostora od prisustva štetnih ptica koji u poslednje vreme prestavljaju vrlo ozbiljan problem koji se może meriti po štetnosti sa srednjom infestacijom glodara te suzbijanje muva i poslove fumigacije za šta imamo dozvole nadleżnog Ministarstva. Za ove poslove DRAGON CO. je kadrovski i tehnički osposobljen na najvišem nivou.
Aplikacija se vrši sredstvima čija je efikasnost utvrdjena i upotreba odobrena, stručno i kvalitetno u skladu sa domaćim zakonskim odredbama i međunarodnim standardima.