"Pazi druge, misli na sebe!"

 
"Pazi druge, misli na sebe!"


Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju pod nazivom "Pazi druge, misli na sebe!", sa ciljem smanjenja broja i posledica saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju motociklisti i mopedisti.Tokom leta je povećano prisustvo motociklista i mopedista na putevima, što prati i veći broj saobraćajnih nezgoda sa ovom kategorijom učesnika u saobraćaju. Motociklisti i mopedisti pripadaju ranjivoj grupi učesnika u saobraćaju i prepoznati su kao posebno ugrožena ciljna grupa u našoj zemlji.