Tsm
TSM agencija ima veliko iskustvo u radu sa velikim, srednjim i malim preduzećima. Raznolikost obima usluga, kao i specifičnost svakog pojedinačnog preduzeća kojima nudimo svoje usluge, vode nas ka profesionalnom i temeljnom obavljanju naših usluga. Poslovnim partnerima pružamo uslugu koja je potpuno prilagođena njihovoj vrsti delatnosti, obimu i načinu poslovanja.
TSM agencija obavlja za vas sledeće računovodstvene usluge:
vođenje glavne knjige,
analitičku evidenciju salda, konta, listinge otvorenih stavki,
obračun poreza na dodatu vrednost,
popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava,
izradu završnog računa,
izradu međugodišnjih bilansa,
vođenje poreskih evidencija,
vođenje blagajne,
obračun plata,
obračun socijalnih doprinosa,
obračun ugovora o delu i autorskih honorara,
knjiženje maloprodaje,
vođenje računovodstva po troškovnim mestima i projektima
izradu statistike finansijskih računa,
vođenje platnog prometa,
obračun kamata,
pripremu dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica,
izradu predloga kompletnog rešenja vašeg računovodstva,
izradu predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom,
razne druge usluge po želji klijenta.