ГСП Линије

 

Реализација собраћаја се остварује помоћу аутобуског, тролејбуског и трамвајског подсистема.

Трасе линија ГСП-a


Трасе тролејбуских линија


Трасе трамвајских линија