Контакт

 

ОРГАНИ ГО ЧУКАРИЦА:
Председник ГО Чукарица, тел. 3052-111, факс 3052-470, e-mail: predsednik@cukarica.rs
Општинско веће, тел. 3052-120, факс 3052-472
Јавно правобранилаштво, тел. 3052-202