Сервисни центар

 

У овом одељку налази се преглед свих услуга које органи Општинске управе ГО Чукарица пружају грађанима. Дате су процедуре, списак документације и сви потребни контакт и други подаци.Савремени Услужни центар ГО Чукарица, у приземљу зграде, омогућава брже и пријатније обављање послова Општинске управе и услуга које пружају грађанима.Омогућена је и достава на кућну адресу извода из матичних књига и уверења о држављанству, уз наручивање преко Интернета.