Општински шалтер

 

Грађанима су на располагању следеће електронске услуге: 
- подношење Захтева за субвенцију Инфостана корисницима борачко инвалидске заштите
- подношење захтева за издавање Уверења о физичким деловима објекта
- подношење захтева за издавање обавештења да ли је образована Скупштина / Савет зграде и ко је у евиденцији Одељења за имовинско правне и стамбене послове-Стамбени послови евидентиран као председник Скупштине / Савета зграде
- подношење захтева за издавање Обавештења да се налазите у евиденцији Одељења за имовинско правне и стамбене послове-Стамбени послови, као председник Скупштине / Савета зграде
- подношење захтева за издавање Извештаја из службене евиденције државне својине. Извештај се доставља грађанима Поштом.