Агн Митра
  • Телефони: 011 311 7036, 063 8811 645
  • Факс: 011 311 7038
  • Адреса: Булевар Михајла Пупина 10и/вп/18, Нови Београд
  • Web:http://www.agnmitra.rs
Агенција за књиговодствене услуге и пословни консалтинг АГН - МИТРА
смештена је у YУ Бизнис Центру на Новом Београду, преко пута Кинеске
амбасаде, Булевар Михајла Пупина 10, високо приземље , локал 18 и 19, 11070 Нови Београд.
Власници и оснивачи : Грозда и Никола Василев

Делатност : вођење пословних књига за предузећа, СТР, СУР, СЗР.
- порески консалтинг
- финансијски консалтинг
- остале услуге