Аб лукс
  • Телефони: 011 228 2541, 063 205 298
  • Факс: 011 318 2541
  • Адреса: Јурија Гагарина 231/327, Нови Београд
  • Web:http://www.knjigovodstvenaagencija.rs
Књиговодствена агенција Аб луx основана је 1992. године са једином и основном делатношћу: вођење пословних књига за привредна друштва и предузетнике.

Седиште књиговодствене агенције је на Новом Београду, у тржном центру Ењуб блок 45, у улици Јурија Гагарина 231, локал 327.

Агенција поред директора, дипломираног економисте и овлашћеног рачуновође, запошљава шест књиговођа и једног курира. Књиговодствене услуге се обављају у три канцеларије на рачунарској мрежи од седам радних јединица у програмима познате софтверске фирме Аб Софт Београд .

Агенција поседује рачуноводствене програме за финансијско пословање, робно – материјално пословање, зараде, благајну, основна средства, вирмане, програм за обрачун камата, као и велики број специјалних програма за израду законом прописаних образаца и пореских пријава.

Програми и пословање књиговодствене агенције прилагођени су различитом обиму и врсти пословања сваког појединачног правног лица.

Агенција Аб луx је у систему ПДВ-а, па се ПДВ који платите на нашу услугу може искористити за умањење плаћања Вашег ПДВ-а.

Уколико нисте у систему ПДВ-а, сигурно се питате да ли би цена књиговодствених услугамогла легално да буде нижа за ПДВ, уколико Ваша агенција за књиговодство није у систему ПДВ-а, јер га Ви као фирма која није у систему ПДВ-а не можете искористити за умањење сопственог ПДВ-а.

Књиговодствена агенција Аб луx је у ту сврху за клијенте који нису у систему ПДВ-а обезбедила пружање књиговодствених услуга преко фирме Абц луx д.о.о. која није у систему ПДВ-а, а која је на истој локацији. Тако је легално постигнут циљ да наш клијент-фирма која није у систему ПДВ не плаћа непотребно ПДВ, а што је у складу са прописима о ПДВ-у.