Боокс
  • Телефони: 011 318 5019, 011 215 7869, 011 228 5232
  • Адреса: Јурија Гагарина 151а/3, Нови Београд
  • Web:http://www.books.co.rs
Предузеће за књиговодствене услуге 'Боокс Цомпанy' д.о.о. управо сажима и представља ове атрибуте. Од оснивања 1997.године па све до данас, 'Боокс Цомпанy' својом структуром коју чине књиговође оспособљене и за просто и за двојно књиговодство, рачуновођа, секретарица, курири, адвокат и преводилац; својом пословном динамиком заснованом на принципу правовремености; својом пословном културом у чије су основе уткани хармонични интерперсонални односи; својом развојно и -ка- клијенту оријентисаном пословном политиком - континуирано оправдава Ваше поверење.
Тимски рад је важна претпоставка успешног пословања. Усклађен тимски рад заснован на професионалном и одговорном односу према свакодневним пословним задацима, стручности чланова, константном усавршавању и праћењу промена и новина, узајамној размени информација и знања, хармоничним међуљудским односима – императив је дугорочног успеха. Високо квалитетан тимски рад чији су примарни циљ потребе, интереси и очекивања клијента – незаобилазни је елемент опстајања и напредовања у домену пружања књиговодствених услуга, као једној од услужних делатности.