Винчић
  • Телефони: 011 324 6510
  • Факс: 011 324 6510
  • Адреса: Народних хероја 23/6, Нови Београд
  • Web:http://www.vincic.co.rs
Предузеће за ревизију рачуноводствених извештаја "Винчић" д.о.о., Београд, основано је 1997. године.
Седиште ревизорске куће је у Новом Београду, у улици Народних хероја 23/И, Република Србија, са Одељењем за ревизију и процену капитала у улици Симина 22/ИИ, Република Србија.
Екстерну ревизију финансијских извештаја у времену од 2001. године обављамо и на подручју Републике Српске у оквиру предузећа за ревизију рачуноводствених извештаја "Винчић д.о.о." - Бања Лука, као посебно правно лице.
Овом презентацијом желимо упознати садашњу и будућу клијентелу о нашим могућностима за пружање услуга екстерне ревизије и посебних облика ревизије у свим делатностима финансијског извештавања уз приступачне цене.