Алибрис
  • Телефони: 011 718 0802
  • Факс: 061 820 0152
  • Адреса: Јурија Гагарина 227/219, Нови Београд
  • Web:http://www.alibris.rs
Алибрис доо је привредно друштво које се бави пружањем књиговодствених услуга предузетницима и правним лицима у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и важећим подзаконским актима, као и свим другим пословима који се уобичајено поверавају књиговођи – евиденција благајничког пословања, пријава и одјава радника, обрачун плата и накнада зарада запослених, обрачун пореза и предаја пореских пријава и друго.
Књижење пословних промена обављамо на савременом рачуноводственом софтверу који је усклађен са законским прописима. Компјутерска обрада података омогућава нам брзо евидентирање Ваших пословних промена уз минимизацију могућих грешака. Такође, на Ваш захтев, у кратком року можемо да израдимо велики број различитих извештаја потребних за доношење стратешких и тактичких пословних одлука.
Наши рачунари снабдевени су програмима за заштиту података, те чине сигурно окружење за Вашу документацију.
Посебну пажњу посветили смо едукацији кадра за вођење пословних књига и обрачун пореских обавеза за грађевинске фирме, с обзиром на све специфичности ове привредне гране и комплексност прописа који је уређују.
Обављамо услуге књиговодства са израдом завршног рачуна за скупштине зграда, уз асистенцију приликом регистрације истих као правних лица. За кућне савете који остварују приходе од продаје производа и услуга на тржишту (на пример издају заједничке просторије у закуп физичким и правним лицима) вршимо израду пореског биланса на обрасцу ПБ-1 и предају пореске пријаве Управи прихода.
Стално праћење измена прописа и саветовање клијената из домена финансијско-материјалног пословања и пореске политике је наша обавеза.
Књиговодствена агенција Алибрис налази се у ТЦ Ењуб у блоку 45, на адреси Јурија Гагарина 227/219, 11070 Нови Београд.
Основни подаци: ПИБ 107737605, МБ 20862122; Нисмо у систему ПДВ-а.